neděle 6. ledna 2013

MARS: IV. colonial war - WIP 01

Zdravím v novém roce. Na Marsu zuří již několik let v pořadí 4 koloniální válka.  Síly nadnárodní ocelářské a meziplanetární korporace Strauss - Khan s nasazením všech elitních jednotek brání své impérium před posledními zbytky bojovníků z řad vzbouřenců pod vedením W.I.K.S  - Freedom for Mars. Buďte na příjmu, zprávy z bojů budou pokračovat.  Zajišťujeme pro vás ty nejnovější a nejsyrovější informace přímo z bitevního pole. 

Greetings in the new year. On Mars ragings for several years 4. colonial war. Forces of  Steels- and interplanetary corporation:  Strauss - Khan with deploying of all elite units defending their empire before the last remnants of fighters from the rebels under the leadership WIKS - Freedom for Mars. Be on receiving - news from fighting will continue. We provide for you the newest and rawest information directly from the battlefield.