sobota 13. října 2012

Ústí city - street art - Graffiti # 1

Ne že bych byl příznivcem počmáraných fasád domů, ale pokud je graffiti použito v místě, kam se hodí a není v rozporu se soukromým vlastnictvím, jsem jedině pro. Po několika příspěvcích se Stencils následuje pár záběrů ústeckých graffiti.

I am not a fan of scibble over houses frontage, but when is graffiti used on suitable places (not in conflict to privat ownership), I give the thumbs-up to graffiti. After any postes of Usti city Stencils, follow a lot of pictures of Ústí city graffiti.

1 komentář: