neděle 5. května 2013

AVIATORS 1/35 INDUSTRIA MECHANICA - news on the table

Mám rád asi všechny novinky od firmy Industria mechanica. A fandím jí. Asi proto, že se snaží dělat úžasné modely v maloseriových nákladech téměř "garážovým " způsobem. Co kus to originál, co kus to  "must have". Osoba Michaela Fichtenmayera sama o sobě zaručuje v oblasti scifi modelů absolutní kvalitu osvědčenou již řadou kitů vydaných pod jinými společnostmi  ( např.  Hover Tank - MIG, fantastic fisch , etc. ..). Mimo jiné, začala IM vydávat , jako doplněk k vydávaným kitům, figurky v měřítku 1/35. Všichni, kdo se pohybujeme v oblasti figurální modelařiny a paintingu, víme, že výroba figurek je velmi specifickou záležitostí. A co "zkousne" nadšenec scifi, čekající jakýkoliv nový model, nezkousne znalý figurkář ( a především český figurkář potažmo modelář, který ví  naprosto přesně, jak má figurka vypadat a jak by ji vyrobil, kdyby ... ). Po počátečních, poněkud nepovedených pokusech, velmi propíraných na českých modelářských webech  ( Sascha - svářečka - první edice  a potom opravná edice, obě, první velmi a druhá potom poněkud nepovedené)  se objevila sada Remora crew v již podstatně lepší kvalitě, ačkoliv sám jsem ji s výrobcem dost obšírně co do provedení a materiálu diskutoval. Následovala Sasha 1/24 a Baryo guy 1/24. V podstatě nová éra "malých figurek" od IM začala setem k modelu Hornethopter.

I love perhaps all of news from Industria Mechanica company. And I am a  big fan. Perhaps because, they make awsome kits in low outlay  nearly "garage" mode. Each kit  is original, each kit is "must have". Person of Michael Fichtenmayer warrants self  (in area of scifi kits) absolutly quality proved by most of kits  ( Hover Tank - MIG, Fantastic fish ... etc..). Besides other things, began IM with figure colection in scale 1/35. All modelers in figure modeling and painting know, how specific the production of small figures is. And what accepts scifi modeler ( waiting with enthusiasm for any new kits) don't accept figure painter ( and especial czech figure painter or modeler, who exactly knows, how should figure looks and how to produce it, when... ) After first a little bit badly done  attempts, very discused od czech modeler forums ( Sasha - 1. st edition - 1. delivery  and following repair edition: first very bad and second not very well done) came Remora crew set in much better quality ( I discussed this set with Michael per email too - about quality and used resin).- Followed Sasha 1/24 and Baryo Guy 1/24. I thing: new age in IM small figures began withset for fantastic kit Hornethopter  .  
   
Jedná se o set 4 figurek pod názvem AVIATORS v měřítku 1/35. Autorem návrhu je Christophe Desse (thank you, Chris), výroba potom IM. Figurky jsou z cca polomatného, šedého resinu s přijatelnými detaily v rámci doplnění hlavního modelu. Torso a končetiny , včetně draperií jsou ztvárněny v naprosto přijatené kvalitě. Obličej potom, je sice trochu schematický, ale velmi čistý. Dělící rovina je velmi nezřetelná a její odstranění nemá za následek odstranění drobných detailů (knoflíky, šití , atd...). Balení figurek je standardní - kartonová krabička, středně tvrdá, bublinky a každá figurka ve vlastním sáčku. Naprosto bez úrazu přežilo toto balení cestu přes Atlantik a následně i dopravu Českou poštou ( děkuji).

AVIATORS are set of 4 figures in scale 1/35, designed by Christopher Desse ( very thankfull Chris), produced by IM (thank Michael). Figures are produced from grey saten resin with very acceptable details for addition of  main kit.  Torso and limbs , with draperies together are decipted in absolutely acceptable quality. The face a little bit schematic, bad very clean and transparent.Divide plane infinitesimal and when you remove it, you don't lose any details (buttons, sewing..). Standard packaging - carton box, medium hard, bubbles, each figure in own bag. Without any damage after transport over Atlantic and by Czech Post ( thank).


Figurky jsou velmi inteligentně "parcelovány" - děleny na více kusů - většinou na trup s dolními končetinami a hlavou a samostatnými horními končetinami.

Figures are very inteligent distributed to many pieces - mostly to torso with lower limbs and head and separate uper limbs.


Spojení jednotlivých částí je řešeno velmi důmyslnými zámky, které přesně lícují. Dále několik fotografií jistě nastíní kvalitu a vzhled příslušného setu (pro mě naprosto vyhovující) :

Connection of particular parts is solved  with very clever locks, witch suit very well. Following photos sketch the quality and design of this set ( for me perfectly satisfact).

( Červené šipky označují dělící rovinu popř. umístění nálitků )

( Red arrows mark divide planes or placing of atach to frame )


  
  
  
    

Žádné komentáře:

Okomentovat