středa 8. května 2013

REPAIR CREW - FUTURISTIC ROBOTS - news on the table

Futuristic Robots - nádherné retro stroje  a nádherné figurky v měřítku 1/20. Po serii několika nádherných robotů ( Vincent, Ameise Frigo, Esel , Deluxe) vydala FR i sadu figurek - repair crew (#1, 2, a 3). Opět se jedná o firmu, jejíž výrobky mě uvádějí v úžas. Nádherné předlohy a ruku v ruce perfektní realizace od designu, 3D modelu až po následné odlití.


Futuristic Robots - great retro machines and awsome figures in scale 1/20. After set of wonderfull robots (Vincent, Ameise Frigo, Esel, Deluxe), follows set Repair Crew (#1, 2 and 3). Again: FR fascinate me very much. Awsome templates and realization from  design, 3D modeling to casting.

Červené šipky na obrázcích označují dělící rovinu popř. nálitky.

In following photos mark arrows divide decline or placing of atach to frame.

Doposud byla vydána serie 3 figurek ze serie Repair crew - #1 kapitán, #2 "těžký manipulátor" ( nakladač) a #3 antitoxický oblek. Design Stan Vince a Walter Pezzali, 3D modeling David Richardson. Všechny figurky jsou odlity ve velmi vysoké kvalitě a výsledný model jenom podtrhuje předlohu a 3D model. Decentní dělící rovina  je snadno a bez problémů odstranitelná, nálitky nejsou problémem. Dělení na jednotlivé části s ohledem na výrobu popř. malování je sofistikované a spojení dílů řešeno naprosto přesnými "zámky".  Tmelit není vlastně vůbec potřeba.

Up to now was delivered set of 3 figures - Repair crew : #1 commander, #2 heavy duty exo suit and #3 anti toxic suit. Design by Stan Vince and Walter Pezzali, 3D modeling by David Richardson. All figures are casted i very high  quality and final kit only confirms awsome design and 3D modeling. Very small divide  decline is easy to remove without any problem and loosing of any details. Parceling is very sofisticated ( allow for casting and painting). Atach to frame without any problem by removing. Connection of  parts is trouth very clever locks, witch suit very well. No need to putty.   

Každá figurka je balena v samostatné krabičce, která je zabalena do jemného papíru, pravděpodobně, aby nedošlo k poškození perfektního tisku na krabičce. Trup s dolními končetinami v jednom kuse je balen do jemného papíru, ostatní díly ( horní končetiny, hlava, helma a ostatní potom do papírového nebo igelitového sáčku). Z Japonska do Čech opět bez poškození.  K zásilce byly přibaleny 4 nádherné "pohlednice" s vyobrazením již jmenovaných robotů. Nečekaný a příjemný bonus. Použitý material - středně tvrdý a opracovatelný matný šedý resin- ideální. 


Each figure is packages in separate carton box. This box is packages in very soft paper ( to prevent of damage perfekt boxprint - I think so).  Torso with lower limbs (one piece) is packages in soft paper, rest parts ( head, helmet, upper limbs, etc... are in paper or plastic bag). From Japan to Czech Republic without any damage. With this delivery I become 4 great "postcard" with mentioned robots,. Unexpected and very pleasant bonus - thank you, Walter. Used material : middle hard and shapet , matt, grey resin - ideal.Velmi jednoduchý a přehledný návod na sestavení je vytištěn na   krabičce. 
Very easy and clearly instruction is printed on the box.První figura je Commander , celkem z pěti dílů s možností nasadit hlavu a nebo přilbu. Původně jsem si myslel, že pouze hlava a přilba někde u nohou bude jedinná volba, ale v reálu vidím obě možnosti jako rovnocenné. Dělící roviny decentní, otřepy žádně, absolutně bez bublin.

First figure is commander, together 5 parts, optional with head or helmet. Initially I though only about option with head and helmet on the ground. Realy I see both option as equal. Divide decline infinitesimal, no spikes, no bubbles.   

  
   

Další člen posádky, číslo 2, je manipulátor pro těžké předměty - nakladač. Skládá se již z více dílů, ale v podstatě pořád velmi jednoduchý na sestavení, provedení opět bez chyb a dělící rovina téměř nezřetelná.

Next crew member, number #2 is heavy duty  exo suit. It is assembled from more part, but  still easy to put it together. Casting without any mystakes, divide decline less then infinitesimal. 

  


Třetí je antitoxický oblek, nejsložitější z celé posádky, ale nic dramatického, dělící rovina poněkud zřetelnější, ale opět bez jakýchkoliv ostatních vad.

Last figure is antitoxic suit , more complicated from all crew, but nothing terrible. Divide decline little bit obvious, but without any other problems.  Vidím jedinný problém u této serie, a to, že krabičky jsou velmi pěkně provedené a  ani po namalování figurek se jich nezbavím a budou stále zabírat místo. Ale to, myslím, zvládnu. 

I see only one problem. The boxes (with boxart) are so beautiful, so isn't possible to throw them and they will always occupy the place after the finishing them to. But, I thing, resovlable problem :-).


Žádné komentáře:

Okomentovat